Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για πολιτιστικές δράσεις που θα υλοποιηθούν από Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού εξέδωσε τοΥπουργείου Πολιτισμού. Οι δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022.

Δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού
 • Μη εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι 20 Μαΐου 2022
 • Η πρόσκληση απευθύνεται σε Μουσεία και Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού
 • Οποιοσδήποτε άλλος φορέας μπορεί να υποβάλει πρόταση μόνο από κοινού με Μουσείο ή Συλλογή Νεότερου Πολιτισμού (Η αίτηση θα υποβληθεί από το Μουσείο)

Μη δικαιούχοι

 • Εποπτευόμενοι και τακτικώς επιχορηγούμενοι φορείς από το Υπουργείου Πολιτισμού
 • Πινακοθήκες και Μουσεία Σύγχρονου Πολιτισμού

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2019, 2020, 2021
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2019, 2020
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2021
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2020 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2020
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που υπέβαλλαν το 2020 θα απορριφθούν
 • Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις τους δεν υλοποιήθηκαν του κορωνοϊού δε θα επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση
 • Η μη υλοποίηση δράσεων προγραμματισμένων για το 2021, λόγω πανδημίας, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση αιτημάτων για το 2022
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει συνολικά 2 αιτήσεις σε προσκλήσεις επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Περαιτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες διακριτές προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”, “Πρόγραμμα και δράσεις για το προσφυγικό κ.α.
 • Πρέπει να τηρηθούν οι νέοι ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό όπως θα ισχύουν από τον Απρίλιο σύμφωνα με το Νόμο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

 

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Κτιριακές υποδομές (εκτός από παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ)
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό ή έχουν ολοκληρωθεί
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν μέσα στο 2020 ή 2021 λόγω κορωνοΐου
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις

Θεματικές ενότητες

 1. Δράσεις βελτίωσης των λειτουργιών των Μουσείων-Διαδικασία Αναγνώρισης Μουσείων
  • Ψηφιακές δράσεις
  • Δράσεις εξωστρέφειας και επικοινωνίας (εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστοσελίδες, ημερίδες κτλ)
  • Μουσειολογικές και μουσειογραφικές μελέτες
  • Μουσειακές δράσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά
  • Δράσεις προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες
 2. Μουσειακές Δράσεις για την ανάδειξη της εκατονταετηρίδας από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που αναδεικνύουν τη μνήμη και την ταυτότητα των προσφυγικών κοινοτήτων
  • Καταγραφή και τεκμηρίωση της ιστορίας των κοινοτήτων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα
  • Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του προσφυγικού ελληνισμού
  • Ψηφιοποίηση συλλογών
  • Εκδόσεις
  • Εκπαιδευτικές δράσεις
  • Συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, εκδηλώσεις κτλ
  • Δράσεις για τη συμβολή του προσφυγικού ελληνισμού στην ανάπτυξη του αθλητισμού

Προτεραιότητες Υπουργείου Πολιτισμού

 • Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ανάδειξη νέων καινοτόμων ιδεών
 • Ανάπτυξη κοινού
 • Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών
 • Ανάπτυξη διατομεακών και διακαλλιτεχνικών συνεργασιών
 • Ενίσχυση πολιτιστικής οικονομίας
 • Ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών
 • Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό
 • Ισότητα στην πρόσβαση, συμμετοχή και εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτισμό για παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικά κοινά
 • Ενίσχυση
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αποδοχή της διαφορετικότητας

Ύψος επιχορήγησης

 • 25.000 € για 4 προτάσεις
 • 10.000 € για 10 δράσεις
 • 10.000 € για 15 δράσεις
 • Ανάλογα με την αξιολόγηση και τα διαθέσιμα ποσά μπορεί να επιχορηγηθούν και άλλες δράσεις με μικρότερα ποσά

Περισσότερες πληροφορίες: drasis.culture.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 10 Ιουνίου 2022

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 20 Μαΐου 2022

Αξιολόγηση προτάσεων: 30 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμέτων: 30 Ιουλίου 2022

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο