Εγγραφή στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού

Εγγραφή στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού

Εγγραφή στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού

Στο μητρώο μπορούν να εγγραφούν φορείς με πολιτιστικό σκοπό και έργο. Ποιά είναι όμως η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο;

Η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων αποτελεί το πρώτο βήμα για όσους φορείς επιθυμούν να αιτηθούν στήριξή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο στο μητρώο καταγράφει όσους φορείς το επιθυμούν. Κατόπιν (μέσω της διαδικασίας των ανοιχτών προσκλήσεων) αναδεικνύει και στηρίζει ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εγγραφή

Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας portal.culture.gov.gr. Στο μητρώο μπορούν να ενταχτούν

 • Ιδρύματα
 • Σωματεία
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Εταιρείες -ΚΟΙΝ.ΣΕΠ (αν και δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα επιχορήγησης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 01/2020 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Η εγγραφή είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Η μη εγγραφή δε συνεπάγεται ούτε αναστολή δραστηριοτήτων ούτε λειτουργεί αποτρεπτικά για στήριξη αυτών των φορέων από την τοπική αυτοδιοίκηση, εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι φορείς επιδιώκουν την οικονομική στήριξη, την παροχή αιγίδας και την προβολή των δράσεών τους  από το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο.

Φυσικά από μόνη της η εγγραφή δε συνεπάγεται οπωσδήποτε χρηματοδότησηση ή στήριξη. Αποτελεί, όμως, το πρώτο βήμα και απαραίτητη προϋποθέση για την υποβολή αιτήσεων στις αντίστοιχες προσκλήσεις του Υπουργείου  (πχ για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τον ψηφιακό πολιτισμό, τη μουσική κτλ)

Στάδια εγγραφής

Η εγγραφή είναι δωρεάν και η διαδικασία σχετικά απλή. Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
  • Δημιουργία όνομα χρήστη (username) και κωδικού χρήστη (password).
  • Καταχώρηση του email του φορέα
  • Η δημιουργία λογαριασμού επιβεβαιώνεται με την αποστολή email
 2. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα (στην ηλεκτρονική φόρμα)
  • Καταχώρηση στοιχείων όπως ΑΦΜ, αριθμός καταστατικού, μέλη διοικητικού συμβουλίου, αριθμό μελών, γεωγραφική και χρονική εμβέλεια, τυχόν βραβεία κτλ)
 3. Επισύναψη αρχείων (ηλεκτρονικά στη φόρμα)
  • Για την εγγραφή του φορέα πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψετε το καταστατικό θεωρημένο
 4. Υποβολή δικαιολογητικών στο dpde@cultur.gr
  1. Υπεύθυνη δηλωση (το κείμενο δίδεται από το Υπουργείο). Η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και πρέπει να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και να σταλεί. Η θεώρηση μπορεί να γίνει και μέσα από την ιστοσελίδα www.gov.gr και να αποσταλεί στο email dpde@culture.gr
  2. Στη συνέχεια θα λάβετε mail από το Υπουργείο και θα σας ζητάνε να στείλετε με email στο dpde@culture.gr
   • Πιστοποιητικό περί μή λύσης (σε κάποιους νομούς εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το solon.gov.gr) από το Πρωτοδικείο ή το ΓΕΜΗ
   • Το έγγραφο συγρκότησης του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου
   • Τις τροποποιήσεις του καταστατικού (εφόσον υπάρχουν)
 5. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε πρόταση επιχορήγησης πρέπει επιπλέον να επιψυνάψετε (μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο στάδιο)
  • Καλλιτεχνικό απολογισμό 3 τελευταίων ετών
  • Οικονομικό απολογισμό 3 τελευταίων ετών (με βάση πρότυπο που δίδεται και με βάση και τις φορολογικές δηλώσεις)
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το τρέχον και το επόμενο έτος

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής,  μπορείτε να δείτε εδώ.

Η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το Υπουργείο άμεσα. Κατόπιν ο φορέας φαίνεται καταχωρημένος  στη λίστα εγγεγραμένων φορέων της Πύλης Πολιτιστικών φορέων. Ανά πάσα στιγμή η εγγραφή μπορεί να επικαιροποιηθεί ή και να ανακληθεί. Μετά την εγγραφή του ο φορέας μπορεί να υποβάλει αιτήσεις σε αντίστοιχες προσκλήσεις που ανακοινώνονται από το Υπουργείο.

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο