“Σημεία στήριξης” 7ο κύκλος -2024

“Σημεία στήριξης” 7ο κύκλος -2024

“Σημεία στήριξης” 7ο κύκλος -2024

” Σημεία Στήριξης –Μικρές δωρεές, μεγάλες ιδέες“. Με αυτο το σύνθημα 10 κοινωφελή ιδρύματα επιχειρούν να στηρίξουν για 7η χρονιά δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Τα Ιδρύματα που στηρίζουν το πρόγραμμα:

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Αποδέκτες του προγράμματος
 • Σωματεία-Σύλλογοι
 • Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείς
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Με κύκλο εργασίών μέχρι 50.000€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος
 • Πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2023
Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 36 προτάσεις. Οι θεματικές είναι οι ακόλουθες:
 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 • Παιδί και υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
 • Πρόληψη και προαγωγή υγείας ενηλίκων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ
 • Καταπολέμηση της φτώχειας και της επισιτιστικής κρίσης (The Hellenic Initiative of Canada)
 • Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
  • Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων: Λίμνες, ποτάμια και υδροβιότοποι (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
   β. Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)
 • Κοινωνική Καινοτομία σε μικρές παραθαλάσσιες τοπικές κοινωνίες (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)
 • Βιώσιμες πόλεις και κοινότητας (Helidoni Foundation)

Χαρακτηριστικά των προτάσεων που θα επιλεγούν:

Οι δράσεις πρέπει να διαθέτουν τα εξής στοιχεία:

 • Υλοποίηση στην Ελλάδα
 • Αυτοτέλεια
 • Μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Να μην έχουν πολιτικό, θρησκευτικό και εμπορικό χαρακτήρα

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με ενέργειες όπως:

 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Έξοδα δράσεων
 • Έξοδα μετακίνησης
 • Λοιπές δαπάνες σχετιζόμενες με τη δράση
 • Έμμεσες δαπάνες (10% του προϋπολογισμού)

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Η απλή αγορά ή χρήση εξοπλισμού
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Υποτροφίες
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τρίτες πηγές
 • Κάλυψη ελλειμέτων
 • Εκπιπτόμενος  ή επιστρεπτέος ΦΠΑ
 • Δαπάνες ποη πραγματοποιούνται πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της δράσης

Χρηματοδότηση

 • Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 36 δράσεις.
 • Ποσό επιχορήγησης : μέχρι 10.000€
 • Διάρκεια υλοποίησης: μέχρι 8 μήνες
 • Παράλληλα δωρεάν συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2024
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αιτήσεων: Εντός Ιουλίου 2024
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στις ιστοσελίδες όλων των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο