Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού-2023

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού-2023

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού-2023

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για πολιτιστικές δράσεις που θα υλοποιηθούν από Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού εξέδωσε τοΥπουργείου Πολιτισμού. Οι δράσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2023.

Δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού και ιδρύθηκαν μεχρι 31-12-2022
 • Μη εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι 2 Μαρτίου 2023
 • Η πρόσκληση απευθύνεται σε Μουσεία και Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού
 • Οποιοσδήποτε άλλος φορέας μπορεί να υποβάλει πρόταση μόνο από κοινού με Μουσείο ή Συλλογή Νεότερου Πολιτισμού (Η αίτηση θα υποβληθεί από το Μουσείο)

Μη δικαιούχοι

 • Εποπτευόμενοι και τακτικώς επιχορηγούμενοι φορείς από το Υπουργείου Πολιτισμού
 • Πινακοθήκες και Μουσεία Σύγχρονου Πολιτισμού

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2020, 2021, 2022
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2020, 2021
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2023
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2022
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2022 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2020
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που υπέβαλλαν σε προηγούμενα έτη θα απορριφθούν
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει συνολικά 1 αιτήσεις σε προσκλήσεις επιχορηγήσεων της Διεύθυνσης Νεότερου Πολιτισμού Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Περαιτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες διακριτές προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός” και στις Προσκλησεις της Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού
 • Πρέπει να τηρηθούν οι νέοι ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό όπως θα ισχύουν από τον Απρίλιο σύμφωνα με το Νόμο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

 

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Κτιριακές υποδομές (εκτός από παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ)
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό ή έχουν ολοκληρωθεί
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις

Θεματικές ενότητες

 1. Ενίσχυση και βελτίωση της Λειτουργίας των Μουσείων
  • Αξιοποίηση τεχνολογιών
  • Συντήρηση αντικειμένων
  • Μελέτες βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου
  • Μουσειολογικές και μουσειογραφικές μελέτες
  • Μουσειακές δράσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά
  • Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Δράσεις εξωστρέφειας
 2. Μουσειακές Δράσεις για την ανάδειξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Καταγραφή και τεκμηρίωση της ιστορίας των κοινοτήτων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα
  • Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του προσφυγικού ελληνισμού
  • Ψηφιοποίηση συλλογών
  • Εκδόσεις
  • Εκπαιδευτικές δράσεις
  • Συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, εκδηλώσεις κτλ
  • Δράσεις για τη συμβολή του προσφυγικού ελληνισμού στην ανάπτυξη του αθλητισμού

Προτεραιότητες Υπουργείου Πολιτισμού

 • Μουσειακές δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
 • Ανάδειξη άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης τοπικων κοινωνιών

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Συμβολή της προτεινόμενης δράσης στην επίτευξη των αξόνων που τίθενται από τη διαδικασία Αναγνώρισης – Πιστοποίησης των Μουσείων
 • Πληρότητα της πρότασης
 • Σαφής και περιεκτική διατύπωση
 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Συμβολή στη διαφύλαξη και διάδοση παραδοσιακών τεχνογνωσιών
 • Διεύρυνση του δημοσίου διαλόγου και προβληματισμού για ζητήματα που αφορούν την παράδοση, την ιστορική μνήμη, τις συλλογικές ταυτότητες και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά
 • Προαγωγή της δικτύωσης και των συνεργειών
 • Εφαρμογή μουσειακών δράσεων σε περιοχές της περιφέρειας, σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, σε παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές
 • Έμφαση σε καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν τις τυποποιημένες δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά: αξιοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακής τεχνολογίας, δράσεις εκτός του μουσείου, διευκόλυνση του διεθνούς κοινού να παρακολουθήσει/συμμετάσχει στη δράση (π.χ. ο υποτιτλισμός, μεταγλώττιση, μετάφραση σε μία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό) κ.ά.
 • Συνολική δραστηριότητα του φορέα

Ύψος επιχορήγησης

 • 25.000 € για 5 προτάσεις
 • 20.000 € για 10 δράσεις
 • 15.000 € για 15 δράσεις
 • 10.000 € για 15 δράσεις

Περισσότερες πληροφορίες: drasis.culture.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 20 Μαρτίου 2023 (μετά από παράταση)

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 7 Μαρτίου 2023

Αξιολόγηση προτάσεων: 12 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμέτων: 10 Μαϊου 2023

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο