Σημεία Στήριξης 6ος Κύκλος- Μικρές δωρεές, μεγάλες ιδέες

Σημεία Στήριξης 6ος Κύκλος- Μικρές δωρεές, μεγάλες ιδέες

“Σημεία στήριξης” 6ο κύκλος -Μικρές δωρεές Μεγάλες ιδέες

” Σημεία Στήριξης –Μικρές δωρεές, μεγάλες ιδέες“. Με αυτο το σύνθημα 10 κοινωφελή ιδρύματα επιχειρούν να στηρίξουν για 6η χρονιά δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Τα Ιδρύματα που στηρίζουν το πρόγραμμα:

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Αποδέκτες του προγράμματος
 • Σωματεία-Σύλλογοι
 • Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείς
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Με κύκλο εργασίών μέχρι 50.000€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος
Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 39 προτάσεις. Οι θεματικές είναι οι ακόλουθες:
 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 • Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 • Πρόληψη και προαγωγή υγείας ενηλίκων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ)
 • Παιδί και υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
 • Καταπολέμηση της φτώχειας και της επισιτιστικής κρίσης (The Hellenic Initiative of Canada)
 • Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
  • Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων: Λίμνες, ποτάμια και υδροβιότοποι (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
   β. Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)
 • Κοινωνική Καινοτομία σε μικρές παραθαλάσσιες τοπικές κοινωνίες (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)

Χαρακτηριστικά των προτάσεων που θα επιλεγούν:

Οι δράσεις πρέπει να διαθέτουν τα εξής στοιχεία:

 • Υλοποίηση στην Ελλάδα
 • Αυτοτέλεια
 • Μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Να μην έχουν πολιτικό, θρησκευτικό και εμπορικό χαρακτήρα

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με ενέργειες όπως:

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους ωφελούμενούς της
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση
 • Δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας, βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξης συνεργασιών με
  οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Παροχής βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • Προάσπιση δικαιωμάτων (advocacy), εποπτείας (watchdog), ελέγχου και παρακολούθησης (monitoring)
 • Συμμετοχή της Οργάνωσης στη χάραξη πολιτικής και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τομέα
  δραστηριοποίησής της

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Η απλή αγορά ή χρήση εξοπλισμού
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Υποτροφίες
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τρίτες πηγές

Χρηματοδότηση

 • Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 39 δράσεις.
 • Ποσό επιχορήγησης : μέχρι 5.000€
 • Διάρκεια υλοποίησης: μέχρι 6 μήνες
 • Παράλληλα δωρεάν συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2023
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αιτήσεων: μέχρι 31 Ιουλίου 2023
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στις ιστοσελίδες όλων των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο