Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά -2023

Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά -2023

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά-2023

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για πολιτιστικές δράσεις με σκοπό τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εξέδωσε το Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) Οι δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Μη εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι 2 Μαρτίου 2023

Μη δικαιούχοι

 • Εποπτευόμενοι και τακτικώς επιχορηγούμενοι φορείς από το Υπουργείου Πολιτισμού

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2020, 2021, 2022
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2020, 2021
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2023
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2022
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2022 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2022
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που έχουν ήδη υποβάλλει θα απορριφθούν
 • Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις τους δεν υλοποιήθηκαν του κορωνοϊού δε θα επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση
 • Η μη υλοποίηση, λόγω πανδημίας, προγραμματισμένων δράσεων δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση αιτημάτων για το 2022
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει 1 αίτηση στις προσκλησεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Άλλα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες διακριτές προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”
 • Πρέπει να τηρηθούν οι νέοι ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό όπως θα ισχύουν από τον Απρίλιο σύμφωνα με το Νόμο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

 

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Κτιριακές υποδομές
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό ή έχουν ολοκληρωθεί
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις
 • Δράσεις που ολοκληρώθηκαν πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης

Προτεραιότητες

 • Ανάδειξη της σημασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο κοινό που θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές, νησιωτικές, δυσπρόσιτες και, εν γένει, λιγότερο ευνοημένες περιοχές.
 • Ανάδειξη της σημασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στους συμπολίτες μας ΑμεΑ (κινητική, οπτική, ακουστική κ.ά. αναπηρία, άτομα με αυτισμό, ψυχική νόσο κτλ.) και στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαφύλαξη και ανάδειξή της.
 • Ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών μας που ανήκουν στην Τρίτη ηλικία στις δράσεις για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Εκπόνηση και πραγματοποίηση σχεδίων και δράσεων διαφύλαξης των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με προτεραιότητα σε εκείνα που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Θεματικές ενότητες

Δράσεις που θα αναδεικνύουν στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (με προτεραιότητα στα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και εν γένει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη δημιουργία.
Δράσεις που θα αναδεικνύουν στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (με προτεραιότητα στα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και εν γένει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Δράσεις που θα διασφαλίζουν τη μεταλαμπάδευση στις νεότερες γενιές των πρακτικών, γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιτέλεση των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με προτεραιότητα στα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 •  H ενεργός συμμετοχή στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της δράσης της κοινότητας φορέων του στοιχείου.
 • Σαφής διατύπωση
 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Επιστημονική τεκμηρίωση
 • Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς
 • Συμμετοχή συνεργατών με σχετικούς τίτλους σπουδών και εμπειρία
 • Ρεαλιστικό Χρονοδιάγραμμα
 • Αποφυγή στερεοτύπων
 • Συμβολή στο δημόσιο διάλογο
 • Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης
 • Χρήση ψηφιακών μέσων
 • Προσέγγιση διεθνούς κοινού (πχ υπότιτλοι)
 • Συνολική δραστηριότητα του φορέα

Περισσότερες πληροφορίες: drasis.culture.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 20 Μαρτίου 2023 (Μετά από παράταση)

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 7 Μαρτίου 2023

Αξιολόγηση προτάσεων: 28 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμέτων: 12 Απριλίου 2023

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο