Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων για το Σύγχρονο Πολιτισμό 2022

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων για το Σύγχρονο Πολιτισμό 2022

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για το Σύγχρονο Πολιτισμό 2022

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για πολιτιστικές δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2022 εκδόθηκαν από το Υπουργείου Πολιτισμού. Οι προσκλήσεις καλύπτουν όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του σύγχρονου πολιτισμού (μουσική, εικαστικά, θέατρο, σύγχρονο χορό, βιβλίο κτλ).  Δράσεις λαϊκού πολιτισμού και παράδοσης αποκλείονται από όλες τις παρούσες προσκλήσεις. 

Δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού
 • Μη εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2022
 • Οι φορείς πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2021

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2019, 2020, 2021
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2019, 2020
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2021
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2020 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2020
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που υπέβαλλαν το 2020 θα απορριφθούν
 • Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις τους δεν υλοποιήθηκαν του Κορωνοϊού δε δύνανται να επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση
 • Η μη υλοποίηση δράσεων προγραμματισμένων για το 2021, λόγω πανδημίας, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση αιτημάτων για το 2022
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο 1 αίτηση στο σύνολο των πρόσκλησης του προγράμματος για το Σύγχρονο Πολιτισμό.
 • Περαιτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”
 • Πρέπει να τηρηθούν οι νέοι ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό όπως θα ισχύουν από τον Απρίλιο σύμφωνα με το Νόμο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

 

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Ενίσχυση της παραγωγής ή της διανομής και προώθησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό κινηματογραφικών έργων, δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
 • Ενίσχυση παραγωγής θεατρικών παραστάσεων και παραστάσεων κλασικού και σύγχρονου χορού, για τα οποία ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία
 • Προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού π.χ. παραδοσιακοί χοροί, λαϊκή παράδοση κ.α.
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν μέσα στο 2020 ή 2021 λόγω κορωνοΐου
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις

 Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων

Οι φορείς μπορούν να αιτηθούν για χρηματοδότηση ή και  παροχή αιγίδας για τις παρακάτω  προσκλήσεις  (πατώντας πάνω στους τίτλους μπορείτε να δείτε αναλυτικά το κείμενο της αντίστοιχης πρόσκλησης).

 1. Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις
 2. Δράσεις για το βιβλίο τα γράμματα και τη φιλαναγωσία
  • Ενδεικτικά επιστημονικές συναντήσεις, λογοτεχνικοί διαγωνσιμοί, λογοτεχνικός τουρισμός, ψηφιακά εργαλεία, ψηφιοποίηση κτλ
 3. Δράσεις για τις εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική τη φωτογραφία και το design
 4. Δράσεις για μουσεία και πινακοθήκες
  • Ενδεικτικά περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ψηφιοποίηση, εκδηλώσεις κτλ
 5. Μουσικές δράσεις (μουσικές παραστάσεις, φεστιβάλ, φιλαρμονικές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις)
  • Οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 παραστάσεις
 6. Κινηματογραφικές, οπτικοακουστικές δράσεις και φεστιβάλ
 7. Θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις από επαγγελματικά σχήματα
  • Οι φορείς πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 επαγγελματικες παραγωγές τα 4 τελευταία χρόνια
  • Σε πρίπτωση θεατρικών παραγωγών πρέπει να δοθούν τουλάχιστον 15 παραστάσεις
 8. Παραγωγές, φεστιβάλ και εκδηλώσεις Σύγχρονου και Κλασικού χορού
 9. Δράσεις για παιδιά και εφήβους (μέχρι 18 ετών)

Προτεραιότητες Υπουργείου Πολιτισμού

 • Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ανάδειξη νέων καινοτόμων ιδεών
 • Ανάπτυξη κοινού
 • Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών
 • Ανάπτυξη διατομεακών και διακαλλιτεχνικών συνεργασιών
 • Ενίσχυση πολιτιστικής οικονομίας
 • Ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών
 • Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό
 • Ισότητα στην πρόσβαση, συμμετοχή και εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτισμό για παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικά κοινά
 • Ενίσχυση
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αποδοχή της διαφορετικότητας

Περισσότερες πληροφορίες: drasis.culture.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 28 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 20 Φεβρουαρίου 2022

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο