Δημιουργική Ελλάδα 2024-Επιχορηγήσεις για το Σύγχρονο Πολιτισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού

Δημιουργική Ελλάδα 2024-Επιχορηγήσεις για το Σύγχρονο Πολιτισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού

Δημιουργική Ελλάδα 2024-Επιχορηγήσεις για το Σύγχρονο Πολιτισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού

Προσκλήσεις για δράσεις που αφορούν στο Σύγχρονο Πολιτισμό και θα υλοποιηθούν μέσα στο 2024 εκδόθηκαν από το Υπουργείου Πολιτισμού στα πλαίσια του προγράμματος  “Δημιουργική Ελλάδα2024“. Οι προσκλήσεις καλύπτουν όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του σύγχρονου πολιτισμού (μουσική, εικαστικά, θέατρο, σύγχρονο χορό, βιβλίο κτλ).

Δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού
 • Να έχουν ιδρυθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023
 • Να έχουν εγγραφούν στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (αν δεν είναι εγγεγραμμένοι ήδη) μέχρι 16 Ιανουαρίου 2024

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη  2021, 2022, 2023
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2021, 2022
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2024
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2023
 • Σε περίπτωση υποβολή πρότασης με αιτούμενο ποσό άνω των 20.000 € απαιτείται η υπογραφή του προϋπολογισμού από λογιστή
 • Προτάσεις όμοιες με αυτές που έχουν υποβληθεί ήδη στο κοινό θα απορριφθούν
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο 1 αίτηση στο σύνολο των πρόσκλησης του προγράμματος για το Σύγχρονο Πολιτισμό. 
 • Περαιτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”
 • Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου 4873/2021 για τον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού π.χ. παραδοσιακοί χοροί, λαϊκή παράδοση κ.α.
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις

 Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων

Οι φορείς μπορούν να αιτηθούν για χρηματοδότηση ή και  παροχή αιγίδας για τις παρακάτω  προσκλήσεις.

 1. Θέατρο
  • 15.000 € (εφόσον έχουν ήδη υλοποιηθεί 2 επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές)
  • 25.000 € (εφόσον έχουν ήδη υλοποιηθεί 2 επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές)
  • 35.000 € (εφόσον έχουν ήδη υλοποιηθεί 2 επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές)
 2. Πολυθεματικά φεστιβάλ / δράσεις
  • 6.000 €,
  • 12.000 €
  • 18.000 €
  • 30.0000 €
 3. Ψηφιακό Πολιτισμό
  • 8.000 €
  • 15.000 €
  • 22.000 €
  • 32.000 €
 4. Χορό
  • 15.000 € (εφόσον έχουν ήδη υλοποιηθεί 1 επαγγελματικές παραγωγή σύγχρονουυ χορού)
  • 25.000 € (εφόσον έχουν ήδη υλοποιηθεί 3 επαγγελματικές παραγωγές σύγχρονου χορού)
  • 35.000 € (εφόσον έχουν ήδη υλοποιηθεί 4 επαγγελματικές παραγωγές σύγχρονου χορού)
 5. Μουσική
 6. Κινηματογράφο
 7. Προώθηση καθολικής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό
 8. Παιδιά-Έφηβοι
 9. Εικαστικά
 10. Μουσεία-Πινακοθήκες
 11. Βιβλία-Γράμματα-Φιλαναγνωσία

Προτεραιότητες Υπουργείου Πολιτισμού

 • Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής.
 • Η ανάδειξη νέων και πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής δράσης.
 • Η υποστήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων.
 • Η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών.
 • Η ενίσχυση των διατομεακών και διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργείων στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής και η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών.
 • Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά.
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
 • Η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες κοινωνικά δράσεις.
 • Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες: portal.culture.gov.gr 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις για το Σύγχρονο Πολιτισμό για το 2024: 20 Δεκεμβρίου 2023 εως 22 Ιανουαρίου 2024

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 16 Ιανουαρίου 2024

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο