Εκπαίδευση στην ψηφιοποίηση μικρών μουσείων

Εκπαίδευση στην ψηφιοποίηση μικρών μουσείων

Εκπαίδευση στην ψηφιοποίηση μικρών μουσείων και οργανισμών

Μικρά και μεσαία μουσεία καθώς και χώροι πολιτισμού που σχετίζονται με τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DigiTraining. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δώσει τα καταλληλα εργαλεία για την ψηφιοποίηση των μικρών μουσείων. Υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη” και δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους ευρωπαϊκούς φορείς μέχρι 31 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα υποστηρίξει 60 μικρά και μεσαία μουσεία και οργανισμούς να ανταποκριθούν σε ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Υλοποιείται δωρεάν για τους οργανισμούς που θα επιλεγούν και θα προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε φορέα. Ειδικοί εκπαιδευτές θα καλύψουν θέματα που αφορούν στην ψηφιακή τεχνολογία, τη διοίκηση και την καινοτομία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να εμπνεύσει του φορείς ώστε να ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν με καινοτόμο τρόπο τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις τους.

Φορείς στους οποίους απευθύνεται το Πρόγραμμα

  • Μικρά και μεσαία μουσεία
  • Φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και διαθέτουν χώρους ανοιχτούς στο κοινό

Οι υποψήφιοι πρέπει 

  • Να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί
  • Να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια λειτουργίας
  • Να έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνεργαζόμενης με το πρόγραμμα

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα που συμβάλλει στην ψηφιοποίηση μικρών μουσείων είναι δομημένο σε τρία στάδια

1ο Στάδιο -Γενικό Πρόγραμμα

Ιούνιος – Αύγουστος 2021 (10 εβδομάδες, 6 ώρες την εβδομάδα)

Οι 60 οργανισμοί που θα επιλεγούν θα  συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψηφιακή και οπτικοακουστική τεχνολογία καθώς και στην ψηφιακή διοίκηση. Σκοπός είναι η βελτίωση της εμπειρίας του κοινού, η καλύτερη αντιμετώπιση διοικητικών προσκλήσεων (ανάμεσά τους και η διαχείριση των δεδομένων)

2o Στάδιο – Ειδικό Πρόγραμμα

Σεπτέμβριος 2021-Δεκέμβριος 2022 (80 ώρες σε 15 βδομάδες- 6 ώρες την εβδομάδα)

Περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση και ξεχωριστές συναντήσεις που θα υποστηρίζουν ξεχωριστά την υλοποίηση των έργων ψηφιακής καινοτομίας του κάθε φορέα.

6 Οργανισμοί θα επιλεγούν και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα που θα ενδυναμώσει τις ικανότητές τους στη στρατηγική και στη χρήση εργαλείων διαχείρισης έργου

3ο Στάδιο – Εξειδικευμένο Πρόγραμμα

Από Νοέμβριο 2021 και για 4-6 εβδομάδες  (55-70 ώρες)

3 Οργανισμοί θα επωφεληθούν από την παραγωγή ενός έργου εικονικής ή ενισχυμένης πραγματικότητας προσαρμοσμένο στο όραμα και τις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Παράλληλα θα παρασχεθεί συμβουλευτική για την ενσωμάτωση του έργου στις δραστηριότητες των φορέων αυτών. Οι δράσεις θα είναι τόσο ψηφιακές όσο και επί τόπου στους χώρους των μουσείων και περιλαμβάνει βοήθεια στην αφήγηση, εγκατάσταση των εφαρμογών και εκπαίδευση στη χρήση τους.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: συμμετοχής 31 Μαΐου 2021

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις : Στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.digitraining-heritage.eu

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο