Αποζημίωση ειδικού σκοπού για πολιτιστικούς Συλλόγου και Αμκε

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για πολιτιστικούς Συλλόγου και Αμκε

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για πολιτιστικούς Συλλόγου και ΑΜΚΕ

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19, θα δοθεί για τον μήνα Απρίλιο 2021 και σε συλλόγους και Αμκε. Οι φορείς πρέπει να είναι ήδη γραμμένοι στην στην πύλη πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και να τηρούν και όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της απόφασης. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ειναι 4 Ιουνίου 2021 (μετά από παράταση)

Προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης (πρέπει να τηρούνται σωρευτικά όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις)

 • Εγγραφή στο μητρώο Πολιτιστικών φορέων (drasis.culture.gr) πριν την 1η Απριλίου 2021
 • Έδρα στην Ελλάδα
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει υποχρέωση πριν από 18 Μαΐου 2021
 • Φορολογική δήλωση έτους 2019 με ακαθάριστα έσοδα (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3). Με την τροποποίηση με τη ΓΔΟΥ 499/2021 η προϋπόθεση αυτή πλέον δεν ισχύει για τους φορείς εγγεγραμμένους στο μητρώο Πολιτιστικών φορέων.
 • Μη θέση σε αδράνεια
 • Μη αναστολή ΑΦΜ
 • Έναρξη πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020
 • Μη υπαγωγή σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας
 • Μη λήψη ενίσχυση διάσωσης

Ποσό αποζημίωσης

 • 1.000 σε φορείς που απασχολούν 0-5 εργαζόμενους
 • 2.000 σε φορείς που απασχολούν 6-20 εργαζόμενους
 • 4.000 σε φορείς που απασχολούν 21-49 εργαζομένους

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα My Business Support www.aade.gr/mybusinesssupport (ίδια πλατφόρμα και αίτηση με αυτή των επιχειρήσεων) ακολουθώντας τα εξής βήματα:
  • Βήμα πρώτο: Είσοδος στην πύλη Μy Βusinesse Support https://www.aade.gr/mybusinesssupport
  • Βήμα δεύτερο: Πατάτε “Είσοδος στην εφαρμογή” και εισάγετε τους κωδικούς taxis
  • Βήμα τρίτο: Επιλέγετε “οι εφαρομγές μου”
  • Βήμα τέταρτο : Επιλέγετε “Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού Αίτηση χορήγησης”
  • Βήμα πέμπτο: Στην αίτηση που θα ανοίξει στο πεδίο επιλογή κατηγορίας επιλέγετε “Τίποτα από τα παραπάνω” και ανάλογα απαντάτε και στις υπόλοιπες 9 ερωτήσεις.
  • Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχει δηλωμένος λογαρισμός του συλλόγου στο αντίστοιχο πεδίο στο taxis
 • Τα στοιχεία της αίτησης διασταυρώνονται με τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (συμπεριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ.), τα οποία παρέχει στην ΑΑΔΕ η Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διαδικασία χορήγησης επιχορήγησης

 • Ο φορέας ενημερώνεται από την  ΑΑΔΕ για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης μπορείς να υποβληθεί ένσταση στην ίδια πλατφόρμα εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης.
 • Το ποσό της ενίσχυσης,  καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ  που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, το αργότερο μέχρι 31.12.2021.

Υποχρεώσεις εφόσον ληφθεί η επιχορήγηση

 • Υποχρέωση διατήρησης του επιπέδου απασχόληση από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
 • Υποβολή πιστοποιητικού φερεγγυότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Ιουλίου 2021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Ιουνίου 2021 (μετά από παράταση)

Περισσότερες πληροφορίες  και οδηγίες υποβολής στη σελίδα της ΑΑΔΕ (ΓΔΟΥ 468/2021 του Υπουργείου Οικονομικών) 

Με την ΓΔΟΥ 499/2021 έχει γίνει τροποποίηση της απόφασης. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την κωδικοποιημένη απόφαση όπως ισχύει.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Απρίλιου του 2021 θα δοθεί και στις επιχειρήσεις με βάση τους Αριθμούς Δραστηριοτήτων ΚΑΔ και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο