Προσκλήσεις επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού για το 2021

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού για το 2021

18 Προσκλήσεις επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού για το 2021

Προθεσμία αιτήσεων 22 Φεβρουαρίου 2021

18 προσκλήσεις επιχορηγήσεων για πολιτιστικές δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2021 εκδόθηκαν από το Υπουργείου Πολιτισμού. Οι προσκλήσεις καλύπτουν όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του σύγχρονου πολιτισμού (μουσική, εικαστικά, θέατρο, σύγχρονο χορό, ψηφιακές δράσεις κτλ). Δίνουν παράλληλα έμφαση σε δράσεις για παιδιά και συμπερίληψης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.  Δράσεις λαϊκού πολιτισμού και παράδοσης αποκλείονται από όλες τις παρούσες προσκλήσεις. 

Όροι συμμετοχής

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα με πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού
 • Μη εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν να εγγραφούν μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2021
 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2018, 2019, 2020
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2018, 2019
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2021
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων που έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2020
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2020 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2020
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που υπέβαλλαν το 2020 θα απορριφθούν
 • Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις τους δεν υλοποιήθηκαν του Κορωνοϊού δε δύνανται να επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση
 • Η μη υλοποίηση δράσεων προγραμματισμένων για το 2020, λόγω πανδημίας, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση αιτημάτων για το 2021
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 αιτήσεις συνολικά σε 2 διαφορετικές από τις 18 προσκλησεις της παρούσας.
 • Περαιτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός” (μόνο από Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες)Μη επιλέξιμες δράσεις
 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Ενίσχυση της παραγωγής ή της διανομής και προώθησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό κινηματογραφικών έργων, δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
 • Ενίσχυση παραγωγής θεατρικών παραστάσεων και παραστάσεων κλασικού και σύγχρονου χορού, για τα οποία ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία
 • Προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού π.χ. παραδοσιακοί χοροί, λαϊκή παράδοση κ.α.
 • Προτάσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2022 (έναρξη και λήξη)

 18 Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων

Οι φορείς μπορούν να αιτηθούν για χρημοτοδότηση ή και  παροχή αιγίδας για τις παρακάτω 18 προσκλήσεις  (πατώντας πάνω στους τίτλους μπορείτε να δείτε αναλυτικά το κείμενο της αντίστοιχης πρόσκλησης).

 1. Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις

4 κατηγορίες χρηματοδότησης

  • 6.000 €
  • 12.000 €
  • 18.000 €
  • 30.000 €
 1. Δράσεις ψηφιακού πολιτισμού 4 κατηγορίες χρηματοδότησης
  • 8.000 €
  • 15.000 €
  • 22.000 €
  • 32.000 €
 2. Υλοποίηση θεατρικών παραγωγών  μονοετούς ή διετούς προγραμματισμού από επαγγελματικά σχήματα θεάτρου     Κατηγορίες χρηματοδότησης
  • 20.000 €
  • 35.000 €
  • 45.000 €
  • Ανώτερο 90.000 € για δράσεις διετούς προγραμματισμού
 3. Ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου
  • Χρηματοδότηση 10.000€
 4. Υλοποίηση παραγωγών μονοετούς ή διετούς προγραμματισμού από ομάδες κλασικού και σύγχρονου χορούΚατηγορίες χρηματοδότησης
  • 15.000 €
  • 25.000 €
  • 35.000 €
  • Ανώτερο 70.000 € για δράσεις διετούς προγραμματισμού
 5. Ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα του κλασικού και σύγχρονου χορού
  • Χρηματοδότηση 10.000€
 6. Δράσεις και φεστιβάλ στον τομέα του θεάτρου και του χορού, κλασικού και σύγχρονου
 7. Μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ
 8. Ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής
  • Χρηματοδότηση 10.000€
 9. Φιλαρμονικές
 10. Εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική, φωτογραφία και σχέδιο
  • Ανώτατη χρηματοδότηση 40.000€
 11. Εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα 
  • Ανώτατη χρηματοδότηση 10.000€
 12. Δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού 
  • Ανώτατη χρηματοδότηση 50.000€
 13. Κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές δράσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ
 14. Δράσεις σχετικές με τη διάδοση, την προβολή, και την προώθηση των γραμμάτων και του βιβλίου, την φιλαναγωνσία και την υποστήριξη επιστημονικών συναντήσεων
 15. Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους
 16. Δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό
 17. Έργα και δράσεις σχετικές με την έννοια του εκπατρισμού με αφορμή την άφιξη και ενσωμάτωση των ελληνικών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 

Προτεραιότητες Υπουργείου Πολιτισμού

 • Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ανάπτυξη κοινού
 • Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών
 • Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό
 • Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής
 • Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων
 • Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων
 • Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες: drasis.culture.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 7 Ιανουαριου – 22 Φεβρουαρίου 2021

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 15 Φεβρουαρίου 2021

Έκδοση αποτελσμάτων: 12 Απριλίου 2021

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο