Εθνικό Ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς-Διαδικασία εγγραφής

Εθνικό Ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς-Διαδικασία εγγραφής

Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς – Διαδικασία εγγραφής

Διαδικασία εγγραφής για το 2022

Προθεσμία πρώτης φάσης 15 Φεβρουαρίου 2022

Το εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέα στοιχεία. Η διαδικασία υλοποιείται μέσω της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.  Σκοπός της είναι ανάδειξη και τη διαφύλαξη του πλούτου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (ενδεικτικά των παραδοσιακών τεχνών, των εθίμων, των προφορικών παραδόσεων, των χορών της μουσικής κτλ). Η καταγραφή των στοιχείων δεν είναι φυσικά αυτοσκοπός. Είναι, ωστόσο, ένα μέσο καταγραφής και αναγνώρισης των στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονιμιάς του κάθε τόπου.

Για την εγγραφή ένα στοιχείου στο ευρετήριο πρέπει να πληρούντιαι οι προϋποθέσεις της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης πολιτιστικής κληορονομιάς της UNESCO και οι πολιτικές εφαρμογής της σύμβασης αυτής στην Ελλάδα. Η διαδιακασία είναι ανοιχτή σε όλους (φορείς, συλλόγους, άτυπες ομάδες, μεμονωμένα άτομα κτλ), αποτελεί μια συλλογική διαδικασία και υλοποιείται σε 3 στάδια.

 

A΄ Στάδιο

Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής 

Προθεσμία: 1 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2022

 • Υποβολή της Δήλωσης_Πρόθεσης_Υποβολής_Δελτίου_ΑΠΚ .
 • Εξετάζεται αν το στοιχείο τηρεί τα βασικά κριτήρια ένταξης
 • Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ayla@culture.gr.
 • Η πρώτη αυτή φάση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα επόμενα στάδια. Ωστόσο δεν αποτελεί δέσμευση. Ο φορέας, δηλαδή, αν δεν είναι έτοιμος μπορεί να μη συνεχίσει με δική του πρωτοβουλία σε επόμενα στάδια.

Β’ Στάδιο

Δημοσίευση Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής

Προθεσμία: 22 Μαρτίου 2022

 • Στις 22 Μαρτίου 2022 όλες οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής που πληρούν τα κριτήρια εγγραφής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά ayla.culture.gr.
 • Η αποδοχή της δήλωσης πρόθεσης υποβολής δεν συνιστά εγγραφή του στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο.

 

Γ’ Στάδιο

Συμπλήρωση και Υποβολή Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Προθεσμία: 13 Ιουνίου-23 Σεπτεμβρίου 2022

Στην τρίτη φάση πρέπει να αποστείλει  συμπληρωμένο το Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης και ένταξης στοιχείου στο Ευρετήριο.

 • Η Υπηρεσία θα εξετάζει μόνο τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός των προθεσμιών.
 • Αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες οι αιτήσεις θα εξεταστούν τ0 2023.
 • Μετά την υποβολή του Δελτίου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης συνεργάζονται με τους συντάκτες για τη βελτίωση του Δελτίου, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο.
 • Όταν κριθεί ότι το Δελτίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τότε το δελτίο και το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό κατατίθεται στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.
 • Έπειτα από τη σχετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, το στοιχείο εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
 • Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, το Δελτίο με τη μορφή που υποβλήθηκε, απορρίπτεται.

Για το 2023 δεν έχει δημοσιευτεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, όπως από λάθος μας γράφτηκε στην ιστοσελίδα μας. Ζητούμε συγνώμη για την όποια αναστάτωση και σύγχυση προκλήθηκε από την προηγούμενη μορφή της ανάρτησής μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα http://ayla.culture.gr

Email: ayla@culture.gr

Τηλέφωνα: 210 5219064-067-068

Για το 2023 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην Κύπρο

Πληροφορίες για την Κύπρο

Ιστοσελίδα: http://www.unesco.org.cy/

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο