Ελλάδα 2021, Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

Ελλάδα 2021, Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

Ελλάδα 2021: 200 χρόνια από την επανάσταση. Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για δράσεις

Η επιτροπή “Ελλάδα 2021, 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση”,  θα εντάξει στο πρόγραμμα εορτασμού της επετείου και θα χρηματοδοτήσει δράσεις από φορείς και ιδιώτες.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

 • Ιδιώτες
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Οργανισμοί
 • Εταιρείες
 • ΟΤΑ
 • Φορείς του Δημοσίου
 • Οποιοσδήποτε άλλος φορέας
 • Μπορούν επίσης να υποβληθούν προτάσεις συνεργασίας δύο ή περισσότερων φορέων

Κατηγορίες δράσεων (ενδεικτικά)

 • Εικαστική έκθεση
 • Έκδοση
 • Επιμορφωτική δράση
 • Εκπαιδευτική δράση
 • Έκθεση
 • Εορταστική εκδήλωση
 • Συνέδριο
 • Προβολή
 • Συναυλία
 • Οποιαδήποτε άλλη δράση

 

Άξονες προγράμματος

Οι δράσεις πρέπει να έχουν συνάφεια με έναν ή περισσότερους τους άξονες του προγράμματος

Άξονας Α: Η Επανάσταση του 1821 ως στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας αλλά και ως ψηφίδα της Παγκόσμιας Ιστορίας

Ο άξονας αφορά εκδηλώσεις και δράσεις που εστιάζουν στο ιστορικό γεγονός της Επανάστασης του 1821 και τη σχέση του με την παγκόσμια Ιστορία.

Άξονας Β: Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μία πορεία 200 ετών

Ο άξονας αφορά εκδηλώσεις και δράσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα της Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο υποδομών, θεσμών, λειτουργιών και δυνατοτήτων του Κράτους, όσο και σε επίπεδο συνηθειών, νοοτροπίας και κουλτούρας των ανθρώπων.

Άξονας Γ: 200 χρόνια Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμα τους στον Κόσμο

Ο άξονας αφορά εκδηλώσεις και δράσεις που σχετίζονται με Έλληνες οι οποίοι, με το έργο τους, άφησαν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Άξονας Δ: Το 2021 παράθυρο στο μέλλον

Ο άξονας αφορά εκδηλώσεις και δράσεις που εστιάζουν στην προοπτική της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα apply.greece2021.gr 
 • Στην αίτηση πρέπει να τεκμηριωθεί η πρόταση και να υποβληθεί ο προϋπολογισμός της
 • Δεν χρειάζεται να υποβληθούν επιπλέον δικαιολογητικά σε αυτή τη φάση

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φορέα www.greece2021.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2020

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από χορηγούς και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή και θα εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτή η δυνατότητα υλοποίησής τους.

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο