17 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

17 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

17 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Οι στόχοι υιοθετήθηκαν το 2015 από τους ηγέτες 193 κρατών του ΟΗΕ στα πλαίσια της Ατζέντας 2030. Αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου, χωρίς διακρίσες και με ευημερία για όλους.

 1  Μηδενική φτώχεια

Τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, παντού

 • Εξάλειψη ως το 2030 της ακραίας φτώχειας ( διαβίωση με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα).
 • Εφαρμογή και μέτρων κοινωνικής προστασίας για όλους με σκοπό την ουσιαστική κάλυψη των φτωχών και των ευάλωτων έως το 2030.
 • Διασφάλιση ίσων δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους. βασικές υπηρεσίες, ιδιοκτησία,έλεγχο της γης, κληρονομιά, φυσικούς πόρους, κατάλληλες νέες τεχνολογίες, οικονομικές υπηρεσίες και μικροχρηματοδότηση.
 • Οικοδόμηση προσαρμοστικότητας των φτωχών και ευάλωτων ομάδων. Προστασία από ακραία φαινόμενα (λόγω κλιματικής αλλαγής, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων).
 • Διασφάλιση πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών που θα εξαλείψουν τις ακραίες μορφές φτώχειας ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
 • Δημιουργία πολιτικού πλαισίου για την προστασία των φτωχών  και τη στήριξη επενδύσεων για την εξάλειψη της φτώχειας.

2 Μηδενική πείνα

Τερματισμός της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτίωση της διατροφής, καθώς και προώθηση της αειφόρου γεωργίας

 • Εξάλειψη της πείνας και διασφάλιση τροφής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για όλους, έως το 2030.
 • Εξάλειψη όλων των μορφών κακής διατροφής.
 • Διπλασιασμός γεωργικής παραγωγής και δημιουργία ευκαιριών εργασίας  στον αγροτικό τομέα.
 • Διασφάλιση βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων.
 • Συμβολή στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και ενισχύοντας την ικανότητα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στις πλημμύρες, και άλλες καταστροφές, βελτιώνοντας προοδευτικά την ποιότητα της γης και του εδάφους.
 • Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας των σπόρων, των καλλιεργούμενων φυτών, των εκτρεφόμενων και των οικόσιτων ζώων καθώς και των συγγενών άγριων ειδών τους μέσω της σωστής διαχείρισης και της χρήσης ποικίλων σπόρων, αλλά και της συνδρομής τραπεζών σπόρων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Αύξηση των επενδύσεων και της  διεθνούς συνεργασίας στις αγροτικές υποδομές, στη γεωργική έρευνα και στις υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στις τράπεζες φυτικών και ζωικών γονιδίων.
 • Αποτροπή εμπορικών περιορισμών και στρεβλώσεων στις παγκόσμιες γεωργικές αγορές.
 • Υιοθέτηση εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και πρόσβαση σε πληροφορίες ώστε να διευκολυνθεί ο περιορισμός της ακραίας αστάθειας των τιμών.

3 Καλή υγεία και ευημερία

Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες

 • Μείωηση μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερους από 70 θανάτους ανά 100,000 γεννήσεις.
 • Μείωση παιδικής και βρεφική θνησιμότητα στους 12 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις.
 • Τέλος σε επιδημίες όπως το AIDS, η φυματίωση, η ελονοσία και άλλες σε παραμελημένες ασθένειες.
 • Καταπολέμηση της ηπατίτιδας, ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού κτλ.
 • Μείωση της πρόωρης θνησιμότητας από μη-μεταδόσιμες ασθένειες μέσω της πρόληψης και της θεραπείας.
 • Προώθηση ψυχικής υγείας και ευημερίας.
 • Ενίσχυση πρόληψης και θεραπείας σχετικά μετην κατάχρηση ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ κτλ).
 • Μείωση στο μισό του αριθμού θανάτων από τροχαία ατυχήματα.
 • Μείωση των θανάτων και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες (πχ ρύπανση).
 • Έλεγχος του Καπνού
 • Ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων καθώς και πρόσβαση σε αυτά.
 • Αύξησης της χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας
 • Ενισχύση ικανότητας για διαχείριση κρίσεων υγείας

4 Ποιοτική εκπαίδευση

Διασφαλίση ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση

 • Ελευθέρη, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στην πρωτοβάθμιακαι και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις
 • Πρόσβαση σε ποιοτική ανάπτυξη και φροντίδα κατά τα πρώταχρόνια της παιδικής τους ηλικίας καθώς και πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση.
 • Αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων με κατάλληλες επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητές και πρόσβαση στον εργασιακό χώρο, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και στην επιχειρηματικότητα.
 • Ισότιμη πρόσβαση για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες σε προσιτή και ποιοτική, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Εξάλιψη διακρίσεων (λόγω φύλου, αναπηρίας, καταγωγής, ευαλωτότητας κτλ) στην εκπαίδευση.
 • Διασφάλιση γραμματισμού και τον αριθμητισμού.
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης,  της ισότητας των φύλων, της προώθησης της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και της αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλίας και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τωνπαιδιών και των ατόμων με αναπηρίες
 • Αύξηση των υποτροφιών.
 • Κατάρτιση δασκάλων, μέσω της διεθνούς συνεργασίας για την εκπαίδευση.

5 Ισότητα των φύλων

Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών

 • Εξάλειψη διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών.
 • Εξάλειψη μορφών βίας κατά  των γυναικών και των κοριτσιών
 • Εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και άλλα είδη εκμετάλλευσης.
 • Εξάλειψη επιζήμιων πρακτικών όπως ο παιδικός και αναγκαστικός γάμος και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων.
 • Αναγνώρισης της αξίας της άμισθης φροντίδας και της οικιακής εργασίας, μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
 • Παροχή ισότιμων ευκαιρίων ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε τα όλα επίπεδα λήψης αποφάσεων, στην πολιτική, την οικονομία και τη δημόσια ζωή.
 • Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και διασφάλιση αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών
 • Ίσα δικαιώματα προς τους οικονομικούς πόρους, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, οικονομικών υπηρεσιών, κληρονομίας και φυσικών πόρων σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.
 • Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προώθηση της χειραφέτηση των γυναικών.

6 Καθαρό νερό-αποχέτευση

Διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους

 • Καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό για όλους.
 • Επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής.
 • Τέλος στην «ανοιχτή αφόδευση».
 • Βελτίωση της ποιότητας του νερού, μειώνοντας τη μόλυνση, εξαλείφοντας τη ρίψη αποβλήτων, καθώς και ελαχιστοποιώντας την απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών αερίων και υλικών.
 • Αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του νερού σε όλους τους τομείς, της βιώσιμης άντλησης, της προμήθειας πόσιμου νερού.
 • Αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
 • Ενοποίηση διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας.
 • Προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό (βουνά, υδροβιότοποι, ποτάμια, λίμνες, υδροφόρος ορίζοντας).
 • Στήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής καθώς και προγραμμάτων για τη συλλογή υδάτων, την αφαλάτωση, την υδατική απόδοση, τη διαχείριση των λυμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση του νερού.
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής.

7 Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους

 • Καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.
 • Αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.
 • Διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στην «καθαρή» έρευνα και ενεργειακή τεχνολογία.
 • Προώθηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και «καθαρών» τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων.
 • Αναβάρθμιση τεχνολογιών παροχής σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας.

8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους

 • Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος  και του ΑΕΠ.
 • Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων οικονομικής παραγωγικότητας μέσω της διαφοροποίησης, της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας.
 • Προώθηση πολιτικών ανάπτυξης και παραγωγικότητας
 • Δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητα, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παγκόσμιων πόρων όσον αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση.
 • Διαχωρισμός της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλους (άνδρες, γυναίκες, νέους. άτομα με αναπηρίες κτλ)
 • Εξασφάλιση ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.
 • Μείωση του ποσοστού των νέων που δεν εργάζονται, μορφώνονται ή εκπαιδεύονται.
 • Εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, τη μορφή σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.
 • Εξάλειψη παιδικής εργασίας συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης.
 • Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων για όλους (γυναίκες, μετανάστες, ευάλωτες ομάδες, όσων έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης κτλ)
 • Εφαρμογή πολιτικών βιώσιμου τουρισμού, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας τους τοπικούς πολιτισμούς και τα προϊόντα.
 • Πρόσβαση στις ασφαλίσεις και στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
 • Εφαρμογή του Παγκοσμίου Συμφώνου Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

9 Βιομηχανία Καινοτομία και υποδομές

Δημιουργία ευέλικτων υποδομών, προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχάνισης και προώθηση της καινοτομίας

 • Δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, τόσο τοπικά όσο  και διασυνοριακά.
 • Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, με προσιτή και ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές για όλους.
 • Προαγωγή της βιώσιμης βιομηχανοποίησης.
 • Αύξηση του ποσοστού απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό κλάδο.
 • Αναβάθμιση βιομηχανιών μέσω αποτελεσματικής χρήσης πόρων και υιοθέτησης «καθαρών» και περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών μεθόδων.
 • Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.
 • Ενθάρρυνση της καινοτομίας και αύξηση του αριθμού εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης κατά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, καθώς και αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
 • Ανάπτυξη των βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Στήριξη της εγχώριας τεχνολογικής έρευνας.
 • Ανάπτυξη καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Διασφάλιση αποτελεσματικής πολιτικής που θα στηρίζει τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την προσθήκη αξίας στα εμπορεύματα.
 • Αύξηση της πρόσβασης στην τεχνολογία των επικοινωνιών και της πληροφόρησης.
 • Καθολική και προσιτή πρόσβαση στο διαδίκτυο στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

10 Μείωση ανισοτήτων

Τη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών

 • Αύξηση του εισοδήματος των φτωχότερων μερίδων του πληθυσμού πετυχαίνοντας ποσοστό υψηλότερο από το μέσο εθνικό εισόδημα.
 • Κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού.
 • Διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών καταργώντας νόμους και εξαλείφοντας πολιτικές και πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις και προάγοντας τις πρέπουσες νομοθεσίες, πολιτικές και ενέργειες.
 • Υιοθέτηση μισθολογικών και φορολογικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ισότητας.
 • Ρύθμιση και έλεγχο των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων, καθώς και ενίσχυση εφαρμογής παρόμοιων κανονισμών.
 • Ενισχυμένη εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιους, διεθνείς οικονομικούς θεσμούς.
 • Διευκόλυνση με ομαλό, ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο της μετανάστευσης και της κινητικότητας των ανθρώπων μέσω της εφαρμογής οργανωμένων και διαφανών μεταναστατευτικών πολιτικών.
 • Εφαρμογή της αρχής της ειδικής και διαφορετικής διαχείρισης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες σε συνάρτηση με τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 • Ενθάρρυνση της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας σε κράτη όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
 • Μείωση σε λιγότερο από 3% των εξόδων εμβασμάτων των μεταναστών.

11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Κάντε τις πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, διαλλακτικές και βιώσιμες

 • Πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση και σε υπηρεσίες.
 • Αναβάθμιση των παραγκουπόλεων.
 • Ασφαλή, προσιτά, προσβάσιμα και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς για όλους.
 • Βελτίωση ασφάλειας των δρόμων, κυρίως με την επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών (με προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι).
 • Βιώσιμη αστικοποίηση χωρίς αποκλεισμούς.
 • Δυναότητα για συμμετοχικό, ενσωματωμένο και βιώσιμο προγραμματισμό και διαχείριση των ανθρώπινων οικισμών για όλες τις χώρες.
 • Προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας του κόσμου.
 • Μείωση των θανάτων και του αριθμό ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τις φυσικές καταστροφές και μείωση των άμεσα οικονομικών απωλειών.
 • Μείωση του κατά κεφαλήν περιβαλλοντικού αντικτύπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των απορριμμάτων των δήμων.
 • Πρόσβαση για όλους και ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους καθώς και τους ανθρώπους με αναπηρία, σε χώρους πρασίνου και σε δημόσιους χώρους με ασφάλεια.
 • Δημιουργία οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών δεσμούς μεταξύ των αστικών, περιαστικών και επαρχιακών περιοχών, ενισχύοντας έτσι σε εθνικό και τοπικό επίπεδο τον προγραμματισμό ανάπτυξης.
 • Αύξηση του αριθμού των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες πολιτικές και σχεδία που αποβλέπουν στη συμμετοχικότητα, στην αποτελεσματικότητα των πόρων, στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές.
 • Στήριξη στις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες μέσω οικονομικής και τεχνικής βοήθειας για την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων με τη χρήση τοπικών υλών.

12 Κατανάλωση και παραγωγή

Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής

 • Εφαρμογή δεκαετούς πλαισίου προγραμμάτων για τη βιώσιμη κατανάλωσηκαι παραγωγή.
 • Βιώσιμη διαχείριση και την επαρκή χρήση των φυσικών πόρων.
 • Μείωση σπατάλης τροφίμων παγκοσμίως, στο επίπεδο των καταναλωτών και των λιανεμπόρων.
 • Μείωση απωλειών τροφίμων σε όλο το εύρος της αλυσίδας παραγωγής και ανεφοδιασμού συμπεριλαμβανομένων των απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή.
 • Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χημικών αποβλήτων αλλά και όλων των αποβλήτων (σε αέρα, νερό, έδαφος) σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
 • Μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης,της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
 • Ενθάρρυνση των εταιρειών στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.
 • Προαγωγή βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες.
 • Διασφάλιση της ενημέρωσης όλων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση.
 • Στήριξη της επιστημονικςή καιτεχνολογικής ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να κινηθούν προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης.
 • Ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων εργαλείων για έλεγχο του αντικτύπου της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας την τοπική κουλτούρα.
 • Αναδιάρθρωση της φορολογία και κατάργηση των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και την κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών και μειώνοντας τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι φτωχοί και οι επηρεαζόμενες κοινότητες.

13 Δράση για το κλίμα

Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τις επιπτώσεις της

 • Ενίσχυση της ανθεκτικής και προσαρμοστικής ικανότητα όλων των χωρών απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.
 • Ενσωμάτωση μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές και πολιτικές, στρατηγικές και στον σχεδιασμό του κάθε κράτους.
 • Βελτίωση της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, του ανθρώπινου και του θεσμικού δυναμικού σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 • Εξορθολογισμός του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποιήσής του το συντομότερο δυνατό.
 • Προώθηση μηχανισμών για αύξηση της ικανότητας οργάνωσης και διαχείρισης σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

14 Ζωή στο νερό

Διατήρηση και αειφόρος χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων

 • Αποτροπή και μείωση όλων των μορφών της θαλάσσιας μόλυνσης και ειδικά της μόλυνσης που οφείλεται σε επίγειες δραστηριότητες όπως τα θαλάσσια απορρίμματα και τη ρύπανση από θρεπτικές ουσίες.
 • Διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και τα παράκτιων οικοσυστημάτων, αποφεύγοντας τις επιπτώσεις σε αυτά μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους.
 • Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξέωσης των ωκεανών μέσω της ενισχυμένης επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.
 • Ρύθμιση αλιευτικής εκμετάλλευσης και τέλος της υπεραλίευσης, της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας, των καταστρεπτικών αλιευτικών τεχνικών και εφαρμογή επιστημονικών σχεδίων διαχείρισης της κατάστασης.
 • Διατήρηση τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.
 • Απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών επιδοτήσεων αλιείας οι οποίες συντελούν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπερεκμετάλλευση και εξάλειψη επιδοτήσεων που συντελούν στην  παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία.
 • Εισαγωγή νέων επιδοτήσεων, αναγνωρίζοντας ότι η ορθή, ειδική, αποτελεσματική και διαφορετική προσέγγιση θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των αλιευτικών επιδοτήσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 • Αύξηση των των οικονομικών οφελειών από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του τουρισμού.
 • Αύξηση της επιστημονικής γνώσης και αναπτυξη των δυνανατοτήτων έρευνας θαλάσσιας τεχνολογίας,  ώστε να βελτιώσει την υγεία των ωκεανών και να ενισχύσει θαλάσσια βιοποικιλότητα.
 • Πρόσβαση των αλιέων μικρής κλίμακας σε θαλάσσιους πόρους και αγορές.
 • Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, εφαρμόζοντας διεθνείς νομοθεσίες όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

15 Ζωή στη στεριά

Βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, την ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους, ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας

 • Διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των χερσαίων και των εσωτερικών οικοσυστημάτων γλυκού νερού και των υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών, των άνυδρων ζωνών.
 • Εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των δασών, τέλος της αποψίλωσης, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και αύξηση τη δάσωσης και την αναδάσωσης παγκοσμίως.
 • Καταπολέμηση της ερημοποίησης, αποκατάσταση της υποβαθμισμένης γης και του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της γης που επηρεάστηκε από την ερημοποίηση, την ξηρασία και τις πλημμύρες και επιδίωξη ενός κόσμου όπου η γη και το έδαφος θα είναι ασφαλείς.
 • Διατήρηση των οικοσυστημάτων των βουνών, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχύσει την ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Δράση για τη μείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικότοπων.
 • Αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και αποτροπή της εξαφάνισης απειλούμενων ζώων.
 • Προαγωγή, δίκαιος και ισότιμος καταμερισμό των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων και ορθή πρόσβαση σε τέτοιους πόρους όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς.
 • Αμεση δράση για τέλος στη λαθροθηρία και την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και αντιμετώπιση της ζήτησης τόσο της προσφοράς όσο και τη ζήτησης παράνομων προϊόντων χλωρίδας και πανίδας.
 • Θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και τη σημαντική μείωση του αντίκτυπου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα.
 • Ενσωμάτωση των αξιών των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις διαδικασίες ανάπτυξης και στις στρατηγικές μείωσης της φτώχειας.
 • Κινητοποίηση σημαντικών πόρων από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και προβολή επαρκών κινήτρων για τέτοιου είδους διαχειρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της αναδάσωσης.
 • Ενίσχυση της παγκόσμιας στήριξης για τις προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών, αυξάνοντας την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να υλοποιήσουν τις ευκαιρίες διαβίωσης τους.

16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών

 • Μείωση όλων των μορφών βίας και των ποσοστών των θανάτων που σχετίζονται με αυτή παντού.
 • Τέλος στην κακοποίηση, την εκμετάλλευση, τη διακίνηση των παιδιών καθώς και σε όλες τις μορφές βίας και βασανιστηρίων που αυτά υφίστανται.
 • Προαγωγή του κράτους δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διασφάλιση ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους.
 • Μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων.
 • Ενίσχυση της ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος.
 • Μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών, αξιόπιστων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
 • Διασφάλισης υπεύθυνης, συμμετοχικής, αντιπροσωπευτικής και χωρίς αποκλεισμούς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
 • Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης.
 • Παροχή νομικού καθεστώτος για όλους καθώς και διασφάλιση της καταγραφής των γεννήσεων.
 • Δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες και προστασία των θεμελειωδών ελευθεριών σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς συμφωνίες.
 • Ενίσχυση των εθνικών θεσμών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας για οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα,  με στόχο στην πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος.
 • Εφαρμογή νόμων που δεν δημιουργούν διακρίσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

17 Συνεργασία για τους στόχους

Αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη

Οικονομία

 • Ενίσχυση της εγχώριας κινητοποίησης των πόρων μέσω της διεθνούς στήριξης και βελτίωση της εγχώριας ικανότητα για τη συλλογή φόρων και άλλων εισοδημάτων.
 • Ώθηση των αναπτυγμένων χωρών να εφαρμόσουν πλήρως τις επίσημες αναπτυξιακές τους δεσμεύσεις.
 • Κινητοποίσηση επιπλέον χρηματοοικονομικών πόρων  από πολλαπλές πηγές.
 • Διαχείριση του εξωτερικού χρέους των υπερχρεωμένων και των φτωχών χωρών.
 • Εφαρμογή συστημάτων επενδύσεων υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Τεχνολογία

 • Ενίσχυση συνεργασίας Βορά-Νότου, Νότου-Νότου, την τριγωνική-τοπική και διεθνή συνεργασία με στόχο την πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
 • Ενίσχυση ανταλλαγής γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους.
 • Συντονισμό υπαρχόντων μηχανισμών μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού διευκόλυνσης.
 • Προαγωή της ανάπτυξης, της μετάδοσης και της διάδοσης περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών.
 • Λειτουργία τραπεζών τεχνολογίας και επιστήμης, με τεχνολογικούς και καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης δυνατοτήτων και να ενδυναμώσει τη χρήση βασικών τεχνολογιών.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

 • Ενίσχυση της διεθνούς στήριξης για την εφαρμογή αποτελεσματικών και στοχοθετημένων ικανοτήτων ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες για εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Εμπόριο

 • Προώθηση καθολικού, συμμετοχικού, ισότιμου, πολυμερούς, χωρίς διακρίσεις και με κανόνες, εμπορικού συστήματος υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 • Αύξηση των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών έχοντας ως στόχο τον διπλασιασμό του μεριδίου των παγκόσμιων εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μέχρι το 2020.
 • Πρόσβαση σε αγορές άνευ δασμών και ποσοστώσεων, σε διαρκή βάση, για όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Θεσμική και πολιτική συνοχή

 • Να ενισχύσει την παγκόσμια μακροοικονομική σταθερότητα μέσω του συντονισμού και της συνοχής των πολιτικών που ακολουθούνται.
 • Να ενισχύσει την πολιτική συνοχή με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Να σεβαστεί την πολιτική και την ηγεσία κάθε χώρας για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πολυμερείς εταιρικές συνεργασίες

 • Ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πολυμερών εταιρικών συνεργασιών που θα κινητοποιούν και θα μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνολογία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους.
 • Προώθηση αποτελεσματικών συμπράξεων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, επωφελούμενες από την εμπειρία και από τις στρατηγικές άντλησης πόρων που παρέχουν οι εταίροι.

Στοιχεία, έλεγχος και αξιοπιστία

 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.
 •  Ενίσχυση της διαθεσιμότητας υψηλής ποιότητας και με αξιοπιστία στοιχείων, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, το μεταναστευτικό στάτους, τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά.
 • Στήριξη πρωτοβουλιών για τη μέτρηση της προόδου της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και τη μέτρηση του ΑΕΠ.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στατιστικής στις αναπτυσσόμενες χώρες .

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο