Απαλλαγή ΦΠΑ εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικών φορέων

Απαλλαγή ΦΠΑ εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικών φορέων

Απαλλαγή ΦΠΑ εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικών φορέων

Αλλαγές στη διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικών φορέων έρχονται από 1/1/2023. Συγκεκριμένα οι μη κερδοσκοπικοί φορείς (Σωματεία, Αμκε κτλ) μπορούν πλέον να απαλλάσσονται από ΦΠΑ για μέχρι 4 εκδηλώσεις ανά έτος. Αυτό προβλέπεται με την εγκύκλιο 2091/2022 της ΑΑΔΕ. Μέχρι τώρα ίσχυε η απαλλαγή από ΦΠΑ για μέχρι 2 εκδηλώσεις το έτος ανεξαρτήτως ποσού. Είναι η πρώτη από τις αλλαγές, που τίθενται σε εφαρμογή και επήλθαν με το Νόμο 4873/2021 . Ο νόμος μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία μητρώων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρεί να ρυθμίσει θέματα εθελοντισμού.

Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ ευκαιριακών εκδηλώσεων

 • Οι εκδηλώσεις πρέπει να οργανώνονται αποκλειστικά για οικονομική ενίσχυση του φορέα (συλλόγου, ΑΜΚΕ κτλ)
 • Δεν πρέπει να  προκαλούν στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού
 • Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 4 ανά έτος
 • Για να δοθεί απαλλαγή πρέπει να ισχύουν και όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ

 • Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης  προς το Τμήμα ΦΠΑ της  αρμόδιας ΔΟΥ.
  • Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή “Τα αιτήματά μου” στην πύλη myaade.gov.gr
  • Η δήλωση υποβάλλεται τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
 • Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης. Στη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
  • Ζητάται απαλλαγή ΦΠΑ με βάση την περίπτωση ιη της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ
  • Ο αριθμός, οι ημερομηνίες και το συνολικό ύψος των εσόδων των ευκαιριακών εκδηλώσεων (εντός του έτους) για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις και έχει δοθεί απαλλαγή από ΦΠΑ
  • Η ημερομηνία και η διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης για την οποία ζητάται η απαλλαγή ΦΠΑ
  • Το είδος και η αξία των υπηρεσιών  που θα παρασχεθούν κατά την εκδήλωσης
  • Το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων εσόδων της συγκεκριμένης εκδήλωσης
  • Θα πρέπει να δηλώνεται ότι η εκδήλωση οργανώνεται για την οικονομική του ενίσχυση και προς αποκλειστική ωφέλεια του συλλόγου ή της ΑΜΚΕ κτλ
 • Σημεία προσοχής

 • Από ΦΠΑ απαλλάσσονται τα έσοδα της εκδήλωσης και όχι τα έξοδα
 • Πρέπει να τηρείται αρχείο με τιμολόγιο, συμφωνητικά, έγγραφα κτλ
 • Αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η υπεύθυνη δήλωση ή αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής ο φορέας εντάσσεται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη εκδήλωση
 • Το όριο των 20.000€ συνολικά που ίσχυε αρχικά για απαλλαγή, καταργήθηκε με το άρθρο 95 του Νόμου 5036/2023. Πλέον μπορεί να ζητηθεί απαλλαγή από ΦΠΑ για μέχρι 4 εκδηλώσεις το χρόνο ανεξάρτητα από το ύψος των εσόδων.
Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο