Επιχορήγηση Αστικών μην Κερδοσκοπικών Εταιρειών από το Υπουργείο Πολιτισμού

Επιχορήγηση Αστικών μην Κερδοσκοπικών Εταιρειών από το Υπουργείο Πολιτισμού

Επιχορήγηση Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών από το Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού θα επιχορηγήσει με 2.000€ Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του σύγχρονου Πολιτισμού. Η επιχορήγηση έχει σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 και δεν απαιτεί την υλοποίηση καλλιτεχνικής δράσης.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • Να έχουν νομική μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
 • Να δραστηριοποιούνται στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού ( (εξαιρούνται λαϊκός πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά, ΑΜΚΕ που έχουν προκύψει
  από συνεργασίες Δήμων). Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται από το καταστατικό και τις δράσεις.
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων μέχρι 30/4/2020
 • Εμφάνιση δραστηριοτήτων τα 3 τελευταία χρόνια (όπως προκύπτει από τους απολογισμούς που έχουν κατατεθεί στο μητρώο)
 • Η νεοιδρυθείσες ΑΜΚΕ δε χρειάζεται να παρουσιάσουν δράση τα 3 τελευταία χρόνια

Διαδικασία αιτήσεων

 • Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Πύλης Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού drasis.culture.gr 
 • Συνδέονται στο πεδίο επιχορήγηση ΑΜΚΕ
 • Αφού διαπιστώσουν αν δικαιούνται την επιχορήγηση εκτυπώνουν, υπογράφουν, σφραγίζουν και επισυνάπτουν την αίτηση σε pdf
 • Κατόπιν θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν

Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων: 26 Ιουνίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες: Μπορείτε να δείτε εδώ και στην ιστοσελίδα drasis.culture.gr 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο