Δωρεές για τον πολιτισμό από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δωρεές για τον πολιτισμό από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δωρεές για τον πολιτισμό από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει μέσω δωρεών δράσεις μη κερδοσκοπικών φορέων.

 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός. Μέσω των δωρεών του στηρίζει δράσεις φορέων στου τομείς

 • της τέχνης και του πολιτισμού
 • της παιδείας
 • της υγείας και του αθλητισμού
 • της κοινωνικής πρόνοιας

Το ίδρυμα πέρα από κρατικούς φορείς (όπως πχ το Εθνικό Θέατρο) στηρίζει τόσο σωματεία όσο και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες. Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν εκδηλώσεις, φεστιβάλ, αγορά εξοπλισμού, εκπαιδευτικά προγράμματα, έργα υποδομής κτλ

Μπορείτε να δείτε εδώ τις πολιτιστικές  δωρεές, στις οποίες έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το Ίδρυμα.

Διαδικασία αιτήσεων

Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις όλο το χρόνο.

Για να υποβάλετε αίτηση

 • πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Grand Portal
 • Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού μπορείτε να δείτε εδώ

Κατόπιν θα υποβάλετε το αίτημα δωρεάς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Στην αίτηση πρέπει να περιγράψετε το φορέα σας και τη δράση ή το έργο.

Η περιγραφή του φορέα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον

 • όραμα
 • στόχους
 • δράσεις

Η περιγραφή του έργου ή της δράσης πρέπει να είναι συγκεκριμένη, αναλυτική και  πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον

 • Σκοπό
 • Τόπο υλοποίησης
 • Χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα υλοποίησης
 • Ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται – Ταυτότητα ωφελούμενης ομάδας
 • Το αιτούμενο ποσό

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, εφόσον λάβετε τη χρηματοδότηση:

 • Θα πρέπει να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες δημοσιότητας (με βάση τις οδηγίες που θα σας δοθούν) αναφέροντας το Ίδρυμα ως χορηγό
 • Το Ίδρυμα θα σας ζητήσει τόσο πολιτιστικό όσο και οικονομικό απολογισμό.
 • Ο οικονομικός απολογισμός πρέπει να τεκμηριώνεται από παραστατικά (τιμολόγια, τίτλους κτήσεις, προσλήψεις κτλ) και να συνάδει τόσο με τον πολιτιστικό απολογισμό όσο και με όσα ζητήθηκαν στην αρχική αίτηση

ΤοΊδρυμα Σταύρος Νιάρχος απαντά σε όλες τις αιτήσεις μέσα σε διάστημα 3 μηνών.  Πριν δοθεί οριστική απάντηση μπορεί να ζητηθούν προφορικές ή γραπτές διευκρινήσεις.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκτός από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος (που περιλαμβάνει τη Λυρική Σκηνή, την Εθνική Βιβλιοθήκη και το πάρκο) έχει χρηματοδοτήσει και μια σειρά άλλων πολιτιστικών πρωτοβουλιών όπως το φεστιβάλ Nostos Summer Festival και την αναβίωση του χωριού Βαμβακού στη Λακωνία.

 

 

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο