Πρόγραμμα Erasmus+: Μια πρώτη προσέγγιση

Πρόγραμμα Erasmus+: Μια πρώτη προσέγγιση

Πρόγραμμα Erasmus+: Μια πρώτη προσέγγιση

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι  μια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Την προγραμματική περίοδο 2021-2027 το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο. Παράλληλα στηρίζει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας όσον αφορά:

 • τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής και μέριμνας)
 • εκπαίδευση ενηλίκων
 • νεολαία
 • αθλητισμό

Δικαιούχοι φορείς

 • Σχολεία
 • Πανεπιστήμια
 • Μη Κερδοσκοπικοί φορείς (Σωματεία, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες κτλ)
 • Άτυπες ομάδες (σε κάποιες δράσεις όπως οι δράσεις για τη νεολαία)
 • κ.α.

Δράσεις προγράμματος

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται γύρω από 3 βασικές δράσεις

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και Ιδρυμάτων

 • Συμπραξεις για συνεργασία
  • Συμπράξεις συνεργασίας
  • Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 • Συμπράξεις για αριστεία
  • Κέντρα επαγγελματικής αριστείας
  • Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+
  • Δράση του Προγράμματος Erasmus Mundus
 • Συμπράξεις για τη στήριξη της Καινοτομίας
 • Συμμαχίες για τη στήριξη της Καινοτομίας
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομεά της Νεολαίας
 • Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Βασική δράση 3: Στήριξη της χάραξης πολιτικής και συνεργασίας

 • Ευρωπαϊκή Νεολαία μαζί

Δράσεις Jean Monnet

 • Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της τριτοθάθμιας εκπαίδευσης
 • Δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης

Χρηματοδοτηση

Ανάλογα με τη δράση χρηματοδοτούνται

 • Έξοδα ταξιδίων
 • Έξοδα φιλοξενίας
 • Έξοδα υλοποίησης δράσεων

Υποβολή αιτήσεων

 • Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα απαιτεί συνεργασία τουλάχιστον δύο άλλά συνήθως περισσότερων φορέων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Υπό προϋποθέσεις σε προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες.
 • Η αίτηση για κάθε δράση υποβάλλεται μόνο από τον έναν φορέα τον επικεφαλής ο οποίος διαχειρίζεται και τη χρηματοδότηση συνολικά
 • Ανάλογα με τη δράση οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στην εθνική υπηρεσία συτνονισμού είτε στην κεντρική υπηρεσία της ευρωπαϊκής ένωσης
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
 • Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Erasmus + (είτε ως επικεφαλής – leader είτε ως εταίριοι-parteners) πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο σύστημα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, EU Login (πρώην ECAS). Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στο EU Login  ο φορέας μπορεί να καταχωρηθεί στην πύλη Eramsus+ https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home .Έτσι, θα αποκτήσει την ταυτότητα του οργανσιμού OID (Organisation ID) ή κωδικό PIC (Participant s Identification Code). Οι κωδικός PIC, OID καθώς και οι κωδικοί εγγραφής ( email και password) θα χρησιμοποιούνται όχι μόνο για το Erasmus+ αλλά και για όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν με τη διαπίστευση του EU Login. Στην πύλη ο φορέας πρέπει να ανεβάσει τη φόρμα νομικής οντότητας και το δελτίο τραπεζικών στοιχείων. Εφόσον υποβάλει αιτήσεις για προγράμματα πάνω από 60.000 € πρέπει να ανεβάει και οικονομικά στοιχεία.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

 • Για κάθε δράση ανακοινώνονται ξεχωριστές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συνήθως 1 ή 2 φορές το χρόνο
 • Από τη φετινή προγραμματική περίοδο ξεκίνησε η διαδικασία της πιστοποίησης φορέων (accreditation). Η διακασία μεταξύ άλλων εξασφαλίζει στους φορείς και μεγαλύτερη ευελιξία στην υποβολή αιτήσεων

 

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο