Υπουργείο Πολιτισμού: Επιχορήγηση δράσεων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπουργείο Πολιτισμού: Επιχορήγηση δράσεων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπουργείο Πολιτισμού: Επιχορήγηση δράσεων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Προθεσμία αιτήσεων 15 Μαρτίου 2021

Προσκλήσεις για επιχορήγηση για πολιτιστικές δράσεις που αφορούν την Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά και θα υλοποιηθούν μέσα στο 2021 εκδόθηκαν από το Υπουργείου Πολιτισμού. Οι προσκλήσεις αφορούν στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά (λαϊκός πολιτισμός, παραδόσεις κτλ) και στα Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού.

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού
 • Μη εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν να εγγραφούν μέχρι 5 Μαρτίου 2021
 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2018, 2019, 2020
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2018, 2019
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2021
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων που έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2020
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2020 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2020
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που υπέβαλλαν το 2020 θα απορριφθούν
 • Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις τους δεν υλοποιήθηκαν του Κορωνοϊού δε δύνανται να επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση
 • Η μη υλοποίηση δράσεων προγραμματισμένων για το 2020, λόγω πανδημίας, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση αιτημάτων για το 2021
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 αιτήσεις συνολικά στις προσκλήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για το 2021 αλλά 1 πρόταση στις προσκλήσεις για τη Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά.
 • Μια επιπλέον αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο στο πλαίσιο του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός” (μόνο από Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες)

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Δράσεις που δε θα υλοποιηθούν εξολοκλήρου μέσα στο 2021

 Α) Επιχορήγηση δράσεων για την Άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Προτεραιότητες – Θεματικές δράσεων

 • Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Τέχνες-«Η Ελληνική Μαστοριά»
 • Αγροδιατροφική Κληρονομιά
 • Δημιουργία τοπικών ή/και θεματικών Ευρετηρίων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας
 • Λαϊκές Γιορτές και Δρώμενα
 • Μουσικές, χορευτικές κ.ά. παραστάσεις που θα αναδεικνύουν με τρόπο πρωτότυπο την παραδοσιακή μουσική, τον λαϊκό χορό και εν γένει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως πηγές έμπνευσης και αναστοχασμού για την παράδοση, τον λαϊκό πολιτισμό και την
  ταυτότητα
 • Δράσεις ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων, με έμφαση στον αγροτικό χώρο
 • Δράσεις μελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης

Ενδεικτικές δράσεις

 • Μελέτες
 • Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Διαθεματικές δράσεις
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού
 • Ψηφιακές δράσεις
 • Κάθε είδους εκδήλωση που συνδέεται με το λαϊκό πολιτισμό και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και συμβάλλει με τρόπο δημιουργικό στη διαφύλαξη και ανάδειξή τους

Ποσά χρηματοδότησης

 • 20.000 € για μέχρι 10 δράσεις
 • 15.000 € για μέχρι 15 δράσεις
 • 10.000 € για μέχρι 20 δράσεις
 • Ενδεχομένως μικρότερα ποσά και για άλλες προτάσεις

Β) Επιχορήγηση δράσεων Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού

Προτεραιότητες Δράσεων

 • Ανάδειξη και προβολή της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης μουσειακών δράσεων
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Συλλογών μέσω ερμηνευτικών εργαλείων μέσων, ψηφιακής καταγραφής συλλογών, δημιουργίας και ανανέωσης ιστοσελίδων
 • Μουσειακές Δράσεις για την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων και τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση
 • Μουσειακές Δράσεις με επίκεντρο τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί στον εθνικό ή/και στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
 • Ψηφιακές δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό για δραστηριότητες εξ αποστάσεως

Ενδεικτικές δράσεις

 • Περιοδικές εκθέσεις
 • Workshops
 • Eκπαιδευτικά προγράμματα
 • Συνέδρια
 • Εκδόσεις
 • Συνέργειες με τοπικούς αλλά και ευρύτερου βεληνεκούς φορείς
 • Διάδοση παραδοσιακών τεχνών (πχ υφαντική)
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών Πολιτιστικού και Δημιουργικού τομέα
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Σχέδια μικροεπιχειρηματικότητας
 • Δράσεις δικτύωσης
 • Συνέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα, γεωργικούς συνεταιρισμούς, πολιτιστικούς συλλόγους κτλ
 • Ψηφιακές δράσεις
 • Δράσεις για το διεθνές κοινό

Ποσά χρηματοδότησης

 • 25.000 € για μέχρι 10 δράσεις
 • 15.000 € για μέχρι 15 δράσεις
 • 10.000 € για μέχρι 20 δράσεις
 • Ενδεχομένως μικρότερα ποσά και για άλλες προτάσεις

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά η προκηρύξεις στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού: drasis.culture.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 19 Μαρτίου 2021 (μετά από παράταση)

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 5 Μαρτίου 2021

Έκδοση αποτελεσμάτων: Μάιος 2021

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο