Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, οργάνωσης εκδηλώσεων, σχολών χορού

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, οργάνωσης εκδηλώσεων, σχολών χορού

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, οργάνωσης εκδηλώσεων, σχολών χορού

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, οργάνωσης εκδηλώσεων και σχολών χορού αλλά και οργάνωσης συνεδριων και εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης,διασκέδασης, γυμναστηρίων. Στη δράση μπορεί να ενταχτεί κάθε έιδους επιχείρηση (Αμκε, Κοινσεπ, ατομικές, Ο.Ε., ΙΚΕ κτλ) αλλά δεν μπορούν να ενταχτούν σωματεία. Η επιχορήγηση αφορά κεφάλαιο κίνησης  για τις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανεπαρκή ρευστότητα και τη σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19

Ωφελούμενοι δράσης

 • Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από νομική μορφή (ατομικές, Ο.Ε., ΙΚΕ,κτλ)
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Αμκε)
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Στη δράση δεν μπορούν να συμμετάσχουν σωματεία

Με αντικείμενο δραστηριότητας

 • Οργάνωσης εκδηλώσεων
 • Σχολών χορού
 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων,
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
 • Εστίασης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας,
 • Γυμναστηρίων

Ποσό επιδότησης

Για επιχειρήσεις με έναρξη πριν το 2019: 8% του κύκλου εργασιών του 2019

Για επιχειρήσεις με έναρξη το 2019 ή το 2020 ή το 2021: 8% του κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (γίνεται αναγωγή με βάση τον αριθμό ημερών λειτουργίας εντός του έτους. Λαμβάνεται υπόχη και η πρώτη μέρα εσόδων)

Προϋποθέσεις για λήψη της επιδότησης

 • Έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη 2020 ή 2021 κύριος κωδικός δραστηριότητας (ΚΑΔ) ένας από τους επιλέξιμους.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2020 κωδικός δρααστηριότητας (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα ένας από τους επιλέξιμους
 • Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα  (Ν. 4308/2014)
 • Υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 •  Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη εντός του 2020 και 2021 και για επιχειρήσεις χωρίς έσοδα εντός του 2019 τεκμαίρεται ότι πληρείται το κριτήριο της μείωσης τζίρου

Επιδοτούμενες δαπάνες

 • Δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης

Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

 • 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητώn
 • 56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης-κοσμική ταβέρνα
 • 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.30.10.01 Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 56.30.10.09
 • 56.30.10.10
 • 56.30.10.11
 • 56.30.10.12
 • 56.30.10.13
 • 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.52.11 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
 • 90.02.12.00 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
 • 90.02.12.01 Υπηρεσίες εκμεταλλεύσης προγραμάτων θεαμάτων
 • 93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.21 Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • 93.29.11.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
 • 93.29.19.00 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • 93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος για διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων εκδηλώσεων (disc jockey)
 • 93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς παροχή ποτού ή φαγητού)
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδοτόπου

Εξαιρούμενοι ΚΑΔ

 • 93.13.10.03 Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή
 • 93.29.19.06 Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κλπ)
 • 93.29.19.07 Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
 • 93.29.19.08 Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής
 • 93.29.19.09 Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής

Υποβολή αιτήσεων: 16 Μαρτίου 2022 ως 15 Απριλίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες: Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη στη σελίδα του ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ www.antagonistikotita.gr

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο