Επιχορηγήσεις Υπουργείου για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Επιχορηγήσεις Υπουργείου για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Το Υπουργείο Πολιτισμού πρόκειται να επιχορηγήσει ή να παράσχει αιγίδα σε δράσεις και εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (όπως πχ ο χορός, τα έθιμα, το τραγούδι κτλ).

Οι προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο είναι:

 • Αγροδιατροφική κληρονομιά
 • Παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες
 • Λαϊκές γιορτές και δρώμενα
 • Δράσεις ανάδειξης του αγροτικού πολιτιστικού τοπίου
 • Δράσεις μελέτης, ανάδειξης και διαφύλαξης της συλλογικής μνήμης

Υποβολή αιτήσεων

 • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στην μητρωό πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Για τη διαδικασία εγγραφής μπορειτε να διαβάσετε εδώ
 • Όσοι φορείς δεν είναι εγγεγρεμμένοι μπορούν να εγγραφούν μέχρι 15 Απριλίου 2020
 • Οι εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν να επικαιροποιήσουν την εγγραφή τους (εφόσον χρειάζεται) μέχρι 15 Απριλίου 2020
 • Όλοι οι φορείς πρέπει να αναρτήσουν στην καρτέλα τους καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό των 3 τελευταίων ετών καθώς και επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 2020
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη μέσω της Πύλης πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού στην ιστοσελίδα drasis.culture.gr.

Προθεσμίες

 • Εγγραφή ή επικαιροποίηση εγγραφής στην πύλη μέχρι 15 Απριλίου 2020.
 • Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας μέχρι 7 Μαΐου 2020 (μετά από παράταση)
 • Οι φορείς, που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο