Πρόγραμμα επιχορήγησης “Σημεία στήριξης”

Πρόγραμμα επιχορήγησης “Σημεία στήριξης”

Πρόγραμμα επιχορήγησης : “Σημεία στήριξης”

Με βασικό σύνθημα “Μικρές δωρεές, μεγάλες ιδέες“, το πρόγραμμα επιδιώκει να στηρίξει δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η ενέργεια “Σημεία στήριξης” χρηματοδοτείται από 8 κοινωφελή ιδρύματα.
Φορείς τους Προγράμματος:
Αποδέκτες του προγράμματος
 • Σωματεία-Σύλλογοι
 • Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείς
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν
 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 • Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 • Υποστήριξη δράσεων για το παιδί»:
  α. «Παιδική προστασία» (Hellenic Hope)
  β. «Παιδί και υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
  γ. «Παιδί και περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
 • Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος:
  α. Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
  β. Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)
Χρηματοδότηση
 • Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 29 δράσεις.
 • Ποσό επιχορήγησης : μέχρι 5.000€
 • Διάρκεια: μέχρι 12 μήνες
 • Παράλληλα δωρεάν συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Μαΐου 2020 (μετά από παράταση)
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αιτήσεων: μέχρι 31 Ιουλίου 2020
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στις ιστοσελίδες όλων των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο